Regulamin sklepu internetowego WienceWiazanki.pl

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.wiencewiazanki.pl jest  GRAWEN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubomelska 12, 01-805 Warszawa, Polska, posiadająca REGON: 520156550, NIP: 1182229788, nr konta bankowego 46 1870 1045 2078 1071 0490 0001

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem

- telefonicznie pod numerem: +48 459 584 585

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@WienceWiazanki.pl

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego WienceWiazanki.pl

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.WienceWiazanki.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy,  określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta.

4.3. Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Płatność przy odbiorze jest również możliwa w przypadku odbioru towaru w punkcie stacjonarnym.

4.8. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.9. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.10. W przypadku nieotrzymania zapłaty online , zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.11. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.12. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.13. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sklepu. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Ze względu na specyfikę branży i sezonowość niektórych produktów bazowych do produkcji oferowanych przedmiotów, może wystąpić okresowy brak dostępności niektórych przedmiotów.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. 

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sklep  firma kurierska.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności, tj. serwisu jednego z partnerów Sklepu. Po dokonaniu wyboru, Klient zostaje w bezpieczny sposób przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. Sklep akceptuje również przelewy tradycyjne, wybierając ten rodzaj płatności, klient otrzyma numer konta konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie lub za pośrednictwem aplikacji swojego banku.

9.4. Karta płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera Sklepu. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem posiadanej przez Klienta karty. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.9.5. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Sklepu.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa, ekspresowa lub odbiór we wskazanym punkcie stacjonarnym),  Sklep zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 2 dni roboczych (w przypadku przesyłki ekspresowej) lub do 5 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej lub w przypadku odbioru zamówienia we wskazanym salonie stacjonarnym), od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny,  Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Odstąpienie od umowy

12.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

12.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

12.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa  jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: 05-400 Otwock ul. Lecha 7a/35

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@WienceWiazanki.pl

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Przewodnik po zakupach”/”Formularz odstąpienia od umowy” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,

- przez wypełnienie i wysłanie formularza on-line, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż Sklep otrzymał jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Sklep zaleca jedynie korzystanie z formularza on-line dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

12.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dni.

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

12.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do punktu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgody. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

12.7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

12.8. Rzeczy należy odesłać na adres: 05-400 Otwock ul. Lecha 7a/35, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12.10. Klient może także zwrócić rzecz w punkcie stacjonarnym, znajdującym się w Warszawie przy ul. Łukowskiej 27. Dostarczenie do punktu stacjonarnego odbywa się na koszt Klienta.

12.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Reklamacje

13.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

13.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym WienceWiazanki.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.

13.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową.

13.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez Sklep formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: 05-400 Otwock ul. Lecha 7a/35

13.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

13.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: info@WienceWiazanki.pl

13.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

13.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w punkcie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację – w zależności od wyboru – poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

14. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia w ciągu piętnastu minut od jego złożenia – w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

15. Wystawienie faktury

15.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

15.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sklep przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.